ถามแพทย์

  • ยา Teevir ที่ทาน มียาป้องกันการติดเชื้อโรฉวยโอกาสไหม

  •  Narintorn gerdmadee
    สมาชิก
    ยาต้านไวรัสtenolovir disoproxil fumarate300g. Emtricitabline200g Efavirenz600g เพราะผมcd4ต่ำมากแต่หมอให้ยามาตัวเดียว

    สวัสดีค่ะ คุณ Narintorn gerdmadee, 

                         ยา enolovir disoproxil fumarate, emtricitabline, และ efavirenz คือยาต้านไวรัส HIV ดังนั้น จึงไม่มียาที่ใช้สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ได้แก่ ยา Isoniazid (ป้องกันวัณโรค), ยา Co-trimoxazole (ป้องกันโรคปอดบวม PCP และเชื้อ toxoplasmosis) ยา Fluconazole, Itraconazole (ป้องกันโรคเชื้อราชนิดต่างๆ) เป็นต้น ดังนั้น จึงอาจสอบถามแพทย์ที่รักษาอีกครั้ง ว่าจำเป็นต้องได้รับยาเหล่านี้หรือไม่ค่ะ