ถามแพทย์

 • กินยา eltroxin คู่กับ ยา baam cut ได้ไหม

 • กินยา eltroxin คู่กับ ยา baam cut ได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ออย จิราภัทร โยชิดะ

  ตัวยา eltroxin จะดูดซึมน้อยลง หากรับประทานกับอาหาร, นม, ยาที่มีธาตุเหล็ก หรือแคลเซียมเป็นส่วนประกอบค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำให้หลีกเลี่ยง โดยให้รับประทานยา eltroxinก่อนอาหารอย่างน้อย 1ชั่วโมงในตอนเช้า

  และให้รับประทานยาอื่นๆ เป็นมื้ออื่นๆ เช่น เป็นมื้อก่อนนอน เพื่อให้ไม่รบกวนการดูดซึมยา eltroxinค่ะ

  กรณีที่คุณ ออย จิราภัทร โยชิดะ สอบถาม ส่วนประกอบของอาหารเสริม baam cut ไม่มีข้อมูลว่าจะรบกวนการดูดซึมยา eltroxin หรือไม้

  แต่แนะนำให้รับประทานยานี้คนละเวลากัน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการดูดซึมยา eltroxin นะคะ