ถามแพทย์

 • ยา spironolactone กับ naproxen สามารถใช้ร่วมกันได้ไหม ต้องกินเว้นห่างกันกี่ชั่วโมง

 •  Montharika Aom
  สมาชิก
  รับประทานยา spironolactone ทุกวันเพราะรักษาอาการถุงน้ำในรังไข่ แต่ตอนนี้มีอาการคออักเสบ เภสัชจึงให้ยา naproxen มา อยากทราบว่าทานร่วมกันได้มั้ยคะ หรือว่าควรทานห่างกันกี่ชมถึงจะไม่เป็นอันตราย
  Montharika Aom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Montharika Aom

  การใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันนั้น ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยาบางประเภทอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันได้

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาspironolactone กับ naproxen  นั้น ยาทั้งสองชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกันอาจไปเพิ่มค่าเกลือแร่ในเลือดที่ชื่อว่าโพแทสเซียมได้ คือมีฤทธิ์เสริมกัน อาจทำให้ค่าเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ กรณีมีการใช้ไปนานๆ การกินในเวลาห่างกันอาจจะไม่ได้ช่วยมากนัก เพราะไม่ได้เป็นเรื่องของการดูดซึม

  แต่ถ้ากิน naproxen ในระยะสั้นๆ 2-3 วัน อาจจะไม่มีผลอะไรชัดเจน แต่หากยังมีอาการที่ต้องใช้ยา naproxen ต่อเนื่อง ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลดูโดยตงอีกครั้งค่ะ

  Montharika Aom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Montharika Aom

   

  การใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันนั้น ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยาบางประเภทอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันได้

   

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาspironolactone กับ naproxen  นั้น ยาทั้งสองชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกันอาจไปเพิ่มค่าเกลือแร่ในเลือดที่ชื่อว่าโพแทสเซียมได้ คือมีฤทธิ์เสริมกัน อาจทำให้ค่าเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ กรณีมีการใช้ไปนานๆ การกินในเวลาห่างกันอาจจะไม่ได้ช่วยมากนัก เพราะไม่ได้เป็นเรื่องของการดูดซึม

   

  แต่ถ้ากิน naproxen ในระยะสั้นๆ 2-3 วัน อาจจะไม่มีผลอะไรชัดเจน แต่หากยังมีอาการที่ต้องใช้ยา naproxen ต่อเนื่อง ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลดูโดยตงอีกครั้งค่ะ

  Montharika Aom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Montharika Aom

  การใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันนั้น ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยาบางประเภทอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันได้

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาspironolactone กับ naproxen  นั้น ยาทั้งสองชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกันอาจไปเพิ่มค่าเกลือแร่ในเลือดที่ชื่อว่าโพแทสเซียมได้ คือมีฤทธิ์เสริมกัน อาจทำให้ค่าเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ กรณีมีการใช้ไปนานๆ การกินในเวลาห่างกันอาจจะไม่ได้ช่วยมากนัก เพราะไม่ได้เป็นเรื่องของการดูดซึม

  แต่ถ้ากิน naproxen ในระยะสั้นๆ 2-3 วัน อาจจะไม่มีผลอะไรชัดเจน แต่หากยังมีอาการที่ต้องใช้ยา naproxen ต่อเนื่อง ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลดูโดยตงอีกครั้งค่ะ

  Montharika Aom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Montharika Aom

  การใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันนั้น ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยาบางประเภทอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันได้

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาspironolactone กับ naproxen  นั้น ยาทั้งสองชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกันอาจไปเพิ่มค่าเกลือแร่ในเลือดที่ชื่อว่าโพแทสเซียมได้ คือมีฤทธิ์เสริมกัน อาจทำให้ค่าเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ กรณีมีการใช้ไปนานๆ การกินในเวลาห่างกันอาจจะไม่ได้ช่วยมากนัก เพราะไม่ได้เป็นเรื่องของการดูดซึม

  แต่ถ้ากิน naproxen ในระยะสั้นๆ 2-3 วัน อาจจะไม่มีผลอะไรชัดเจน แต่หากยังมีอาการที่ต้องใช้ยา naproxen ต่อเนื่อง ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลดูโดยตงอีกครั้งค่ะ

  Montharika Aom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Montharika Aom

   

  การใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันนั้น ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยาบางประเภทอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันได้

   

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาspironolactone กับ naproxen  นั้น ยาทั้งสองชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกันอาจไปเพิ่มค่าเกลือแร่ในเลือดที่ชื่อว่าโพแทสเซียมได้ คือมีฤทธิ์เสริมกัน อาจทำให้ค่าเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ กรณีมีการใช้ไปนานๆ การกินในเวลาห่างกันอาจจะไม่ได้ช่วยมากนัก เพราะไม่ได้เป็นเรื่องของการดูดซึม

   

  แต่ถ้ากิน naproxen ในระยะสั้นๆ 2-3 วัน อาจจะไม่มีผลอะไรชัดเจน แต่หากยังมีอาการที่ต้องใช้ยา naproxen ต่อเนื่อง ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลดูโดยตงอีกครั้งค่ะ