ถามแพทย์

 • มีการใช้ยาหลายตัวร่วมกันได้แก่กลุ่มยาลดกรด ยาแก้ปวดปลายประสาท ยาฮอร์โมนดังแนบ ยาจะมีผลต่อกันไหม

 •  tong18655
  สมาชิก
  อยากสอบถามค่ะว่าทานยาโบวาเยล(เช้า กลางวัน เย็น หลังอาหาร) โอเมปราโซล(ก่อนอาหาร30นาทีเช้า) ดอมเพอริโดน(ก่อนอาหาร30นาทีเช้า กลางวัน เย็น) กาบาเพนติน(ก่อนนอน) อยู่ สามารถทานยาฮอร์โมนแอนโดรคัว โปรกีโนวา(เวลา14:00ของทุกวัน)ได้มั้ยคะ ยาจะตีกันหรือมีปฏิกิริยาต่อกันมั้ยคะ
  tong18655  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ tong18655

  ในที่นี้จะมียากลุ่มลดกรด และลดอาการคลื่นไส้คือยา โอเมปราโซล(ก่อนอาหาร30นาทีเช้า) ดอมเพอริโดน(ก่อนอาหาร30นาทีเช้า กลางวัน เย็น) ยาเคลือบกระเพาะโบวาเยล และยาลดอาการปวดปลายประสาทคือยากาบาเพนติน(ก่อนนอน)  ร่วมกับยาฮอร์โมนแอนโดรคัว โปรกีโนวา

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาเหล่านี้มีปฏิกิริยาต่อกันค่อนข้างน้อยค่ะ สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่แนะนำการใช้ยาทุกชนิดภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมตามความจำเป็นและอาการของผู้ป่วย