ถามแพทย์

  • ยา flexsa มี glucosamine sulfate 1500 mg กับยา glucotril มี glucosamine sulfate 1500 mg 2 ยี่ห้อนี้ต่างกันอย่างไร

  • flexsa 1500 มี glucosamine sulfate 1500 mg. รสส้ม กับ glucotril มี glucosamine sulfate 1500 mg. รสสับปะรด 2 ยี่ห้อนี้ต่างกันอย่างไรครับ ปกติแม่ทานยี่ห้อ flexsa สามารถทานยี่ห้อ glucotril ได้ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ ฉวี สหวีวี่วี,

                       หากยาทั้ง 2 ยี่ห้อ มีตัวยาเหมือนกันคือ glucosamine sulfate 1500 mg. ผลในการรักษาก็ย่อมจะไม่แตกต่างกันค่ะ ดังนั้น สามารถที่จะเลือกทานยี่ห้อใดก็ได้ โดยให้ทานขนาด 1500 มิลลิกัรมต่อวัน ทานก่อนอาหารตอนท้องว่าง จะช่วยทำให้การดูดซึมของยาได้ดีขึ้น 

                        สำหรับผลข้างเคียงที่อาจพบได้ คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องผูก แสบท้อง ปวดท้อง ท้องอืด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการง่วงซึม ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้แสง หรือกระตุ้นให้เกิดหอบหืดกำเริบได้ ทั้งนี้ ควรระมัดระวังการแพ้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ปู เพราะกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าว และควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เพราะยาอาจไปมีผลทำให้การหลั่งอินซูลินลดลงได้ 

                       กลูโคซามีน เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่พบในน้ำไขข้อปกติ จะมีปริมาณลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดเนื่องจากมีการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ดังนั้น จึงมีการแนะนำให้ทานยากลุ่มกลูโคซามีนเสริมเพื่อชะลอการเสื่อมของกระดูกอ่อน  ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นการเสื่อมในระยะแรกเท่านั้น ถ้าพบว่ามีการเสื่อมของกระดูกข้อเข่ามาก เข่าผิดรูป เข่าโก่ง สูญเสียกระดูกผิวข้อ กระดูกข้อชนกัน ยากลุ่มนี้ก็ไม่มีประโยชน์ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม อย่างไรก็ตามยากลุ่มกลูโคซามีนยังเป็นที่ถกเถียงในวงการแพทย์อยู่ว่ามีประโยชน์ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมมากน้อยเพียงใด มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดในการรักษาและชะลอการเสื่อมของข้อเข่า ดังนั้น หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข้าเสื่อม สิ่งสำคัญคือการไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อรักษาและติดตามอาการ รวมถึงการปฏิบัติตัวไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นค่ะ