ถามแพทย์

 • เสพยาไอซ์ในปริมาณมาก จะเป็นอะไรไหม

 • กินยาไอซ์ในปริมาณมาก
  ไม่ใช่เซียน ทำเนียนใด้ป่ะ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ไม่ใช่เซียน ทำเนียนใด้ป่ะ

  ยาไอซ์จัดเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งโดยยาไอซ์เป็นยาในกลุ่มแอมเฟตามีน เป็นอนุพันธ์หนึ่งของยาบ้า จะเป็นรูปผลึกใสคล้ายน้ำแข็ง ซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่ายาบ้า ดังนั้นความรุนแรงหรือฤทธิ์ของมันมักจะแรงกว่ายาบ้าทั่วไป การออกฤทธิ์คือการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อร่างกายในหลายๆระบบเช่น

  -เกิดการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายที่มากเกินไป ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้มีอาการใจสั่น เจ็บแน่นอก ความดันโลหิตสูง

  -ชักหรือหมดสติ

  -ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายทำงานได้แย่ลง

  -การควบคุมอารมณ์ผิดปกติ มีหูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวง ความคิดความจำแย่ลง มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่นอน บางคนอาจมีอาการหลอน อยากฆ่าตัวตายตามมาได้ 

  การหยุดเสพยานั้นในช่วงแรกอาจมีอาการจากการถอนยาเช่นนอนไม่หลับ เกิดภาวะซึมเศร้า รู้สึกกระสับกระส่าย ปวดตามกล้ามเน้อ รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ สลับไปมามือเท้า หรือกล้ามเนื้อกระตุก และถ่ายเหลว อาเจียน ดังนั้นการถอนยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และการใช้ยาบางชนิดเพื่อลดอาการที่จะเกิดจากการถอนยา

  แนะนำพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้านเพื่อปรึกษาและส่งเข้าคลินิกเพื่อบำบัดอาการต่อไปการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดคือ การรักษาแบบใช้ยาช่วยในช่วงแรกร่วมกับทำพฤติกรรมบำบัดในระยะยาวเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำค่ะ