ถามแพทย์

 • ถ้ากินยาปรับฮอร์โมนอยู่ เนื่องจากประจำเดือนมาไม่ปกติ สามารถไปบริจาคเลือดได้ไหม

 •  Gtcnnn
  สมาชิก
  ถ้าทานยาที่เกี่ยวกับการปรับฮอร์โมนเนื่องจากประจำเดือนมาไม่ปกติสามารถไปบริจาคเลือดได้ไหมคะ
  Gtcnnn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณGtcnnn

  ยาปรับฮอร์โมนในที่นี้ อาจจะต้องทราบชื่อยาแน่ชัดด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกลุ่มยาที่มีฮอร์โมนเพศเป็นส่วนประกอบ

  ซึ่งการรับประทานยาที่มีฮอร์โมนเพศเป็นส่วนประกอบนี้ ไม่น่าเป็นข้อห้ามในการไปบริจาคเลือดแต่อย่างใด ภาวะที่อาจจะเป็นข้อจำกัดในการบริจาคเลือดหลักๆเช่นมีโรคติดต่อทางเลือดเช่น hiv ตับอักเสบ หรือมีโรคประจำตัวที่รุนแรง เช่นมะเร็ง โรคเลือดที่ยังควบคุมไม่ได้ ซึ่งทางสถานพยาบาลที่รับบริจาคเลือดน่าจะมีการตรวจคัดกรองทั้งจากประวัติ และการส่งเลือดไปตรวจก่อนจะนำเลือดไปให้ผู้รับบริจาคอยู่แล้วค่ะ