ถามแพทย์

 • ยาแก้อักเสบที่ใช้หลังการผ่าตัด ชื่อยาอะไร

 • ยาแก้อักเสบหลังการผ่าตัดชื่อยาอะไรคะ
  รักเสมอ คือเทอ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ รักเสมอ คือเทอ

  หลังการผ่าตัดใดๆ อาจมีอาการปวด บวม บริเวณแผลผ่าตัดได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หากเป็นแผลผ่าตัดทำโดยแพทย์ มักจะเป็นแผลสะอาด โอกาสติดเชื้อมีน้อย การให้ยาฆ่าเชื้อจะให้กรณีเป็นข้อบ่งชี้ เช่นผ่าตัดในช่องท้องที่คิดว่าอาจมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียในช่องท้องขึ้นมาได้ เป็นต้น

  โดยยาแก้อักเสบหลังการผ่าตัดเพื่อลดการปวด บวม ของแผลนั้น มีหลายชนิด หลายประเภทให้เลือกใช้ ไม่ได้มียาประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้ค่ะ ยาที่นิยมใช้เช่นยาแก้ปวดกลุ่มโอพีออยด์ เช่น มอร์ฟีน ทรามาดอล หรือยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กรณีผ่าตัดเล็กเช่น ยาไอบูโพรเฟน นาพร็อกเซน หรืออาจเป็นยาแก้ปวดกลุ่มพาราเซตามอลได้เช่นกัน

  แนะนำการกินยาตามที่แพทย์สั่ง และกลับไปติดตามอาการตามนัด หากอาการปวดน้อยลงแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบตลอด สามารถรับประทานแค่ช่วงที่มีอาการปวดได้