ถามแพทย์

  • ยาอะไรรักษากล้ามเนื้อกระตุกเด็กบ้างค่ะ

  • เด็ก4ขวบมีอาการซักกระตุกที่กล้ามเนื้อ อาการเริ่มเป็นตั้งแต่เริมจะเข้า1ขวบจน4ขวบแล้วยังพูดไม่ได้ เดินไม่ได้ อาการแบบนี้เด็กเป็นโรคอะไรค่ะ รักษายังไงช่วยแนะนำด้วยค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ เบญญาภา 

           อาการชักกระตุกกล้ามเนื้อนั้น จะต้องดูว่ามีการชักกระตุกแบบไหน  ซึ่งมีสาเหตุได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นภาวะชักซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของสมอง หรือ ภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด หรือโรคพันธุกรรมบ้างชนิด นอกจากนี้จากที่คุณเล่านั้นมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการอีกด้วย  หมอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรที่จะพาบุตรหลานของท่านไป กุมารแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา หาสาเหตุครับ และดูแลรักษาในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลครับ

    สวัสดีครับ คุณ เบญญาภา 

           อาการชักกระตุกกล้ามเนื้อนั้น จะต้องดูว่ามีการชักกระตุกแบบไหน  ซึ่งมีสาเหตุได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นภาวะชักซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของสมอง หรือ ภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด หรือโรคพันธุกรรมบ้างชนิด นอกจากนี้จากที่คุณเล่านั้นมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการอีกด้วย  หมอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรที่จะพาบุตรหลานของท่านไป กุมารแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา หาสาเหตุครับ และดูแลรักษาในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลครับ