ถามแพทย์

 • ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องเด็ก ควรทำอย่างไร

 • ปรึกษาเรืองเด็กหน่อนค่ะ
  ตะวันฉาย ท่าบำรุง  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ตะวันฉาย ท่าบำรุง

  การดูแลผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 18 ปีนั้น จำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพราะเด็กมีสรีรร่างกาย และความต้องการต่างๆของร่างกายแตกต่างจากผู้ใหญ่ และในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกัน

  ดังนั้นจึงมีแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ที่จะให้คำแนะนำเหล่านี้ได้โดยตรง ทั้งในเรื่องของพัฒนาการตามวัย ความเจ็บป่วยในแต่ละกลุ่มอายุ การรับวัคซีน แนะนำว่าถ้ามีการเจ็บป่วยใดๆที่ไม่แน่ใจ สามารถพาไปพบกุมารแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้านเพื่อตรวจเพิ่มเติม 

  หรือถ้าไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใดๆ แต่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการ ทั้งความสูง น้ำหนัก พฤติกรรมต่างๆของเด็ก เหล่านี้ก็อยู่ในข่ายที่กุมารแพทย์สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้เช่นเดียวกัน