ถามแพทย์

 • สามารถกินยาสมุนไพรกับยาแก้ลมชักได้ไหม

 •  thitinan henggi
  สมาชิก
  เราสามารถกินยาทางการแพทย์ควบคู่สมุนไพรโรคลมชักได้ไหมคะ

  สวัสดีคะคุณ thitinan henggi

  จากการศึกษายังไม่มีการศึกษาแบบวิธีการทดลองว่าสมุนไพรสามารถใช้ร่วมกับการรักษาโรคลมชักได้ค่ะ แต่ก็มีอาการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยากันชัก

  สมุนไพรที่นิยมใช้ค่ะ

  • burning bush
  • groundsel
  • hydrocotyle
  • lily of the valley
  • mistletoe
  • mugwort
  • peony
  • scullcap
  • tree of heaven
  • valerian

   ส่วนสมุนไพรที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ

   Gingko and St. John’s wort 

   Kava, passionflower, and valerian 

   Garlic 

   Chamomile

   Schizandra 

    ephedra or caffeine  or  ephedra or caffeine 

   ปรึกษาแพทย์ค่ะก่อนที่จะใช้ยาสมุนไพร