ถามแพทย์

 • เป็นกรดไหลย้อน และโรคกระเพาะ สามารถทานยาละลายเสมหะได้ไหม

 • เป็นกรดไหลย้อนและโรคกระเพราะสามารถทานยาละลายเสมหะได้หรือปล่าว

  สวัสดีครับ คุณ ภานุวัตน์ จันทีนอก

  ในผู้ป่วยที่มีโรคกรดไหลย้อน และมีการใช้ยาลดกรด  มีหลักฐานว่ายาลดกรดทำปฏิกิริยากับยากลุ่มยาแก้ปวด  ยาควินิน ยาปฏิชีวนะเช่น Tetracycline ยาฆ่าเชื้อราเช่น Ketoconazole  จึงไม่ควรใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน  ดังนั้น ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานใดกล่าวถึงเรื่องผลกับยาละลายเสมหะ  ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่ามีปัญหาครับ

  อย่างไรก็ดี เนื่องจากยาละลายเสมหะมีหลายขนาน และแต่ละตัว ก็ให้ผลแตกต่างกันไป  การใช้ยาจึงขึ้นกับอาการเป็นหลัก (เช่น มีไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หรือไม่) การใช้ยาเองนั้นอาจทำให้การรักษาไม่ตรงจุดได้  ดังนั้น เบื้องต้น หากรู้สึกระคายคอ จึงขอแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ หลีกเลี่ยงฝุ่นควัน งดสูบบุหรี่ และพักผ่อนมากๆ ก็จะเป็นการบรรเทาอาการครับ

  สุดท้ายนี้ หากอาการต่างๆไม่ดีขึ้น ก็ควรพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมดีกว่าครับ

  สวัสดีครับ คุณ ภานุวัตน์ จันทีนอก

  ในผู้ป่วยที่มีโรคกรดไหลย้อน และมีการใช้ยาลดกรด  มีหลักฐานว่ายาลดกรดทำปฏิกิริยากับยากลุ่มยาแก้ปวด  ยาควินิน ยาปฏิชีวนะเช่น Tetracycline ยาฆ่าเชื้อราเช่น Ketoconazole  จึงไม่ควรใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน  ดังนั้น ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานใดกล่าวถึงเรื่องผลกับยาละลายเสมหะ  ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่ามีปัญหาครับ

  อย่างไรก็ดี เนื่องจากยาละลายเสมหะมีหลายขนาน และแต่ละตัว ก็ให้ผลแตกต่างกันไป  การใช้ยาจึงขึ้นกับอาการเป็นหลัก (เช่น มีไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หรือไม่) การใช้ยาเองนั้นอาจทำให้การรักษาไม่ตรงจุดได้  ดังนั้น เบื้องต้น หากรู้สึกระคายคอ จึงขอแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ หลีกเลี่ยงฝุ่นควัน งดสูบบุหรี่ และพักผ่อนมากๆ ก็จะเป็นการบรรเทาอาการครับ

  สุดท้ายนี้ หากอาการต่างๆไม่ดีขึ้น ก็ควรพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมดีกว่าครับ