ถามแพทย์

 • รักษาโรคซึมเศร้า กินยาร่วมกับตอนนี้ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ด้วย การใช้ยาร่วมกัน มีผลทำให้ประจำเดือนมาน้อยแลมาหลายวันขึ้นไหม

 • ตอนนี้เรารักษาโรคซึมเศร้ามาได้ 6 เดือน แล้วค่ะ แต่รักษาอาการ pmdd ได้ 1 เดือน แต่ก่อนเรากินยาเซอร์ทราลีนกับยาเพอร์เฟนาซีน แต่ 1 เดือนที่ผ่านมา หมอเปลี่ยนเป็นยาเซอร์ทราลีนกับยาฮาโลเพอริดอล + ยาปรับฮอร์โมนเป็นยา yaz เรากินแล้วมีปัญหาเรื่องประจำเดือนค่ะ ประจำเดือนมาน้อย แต่มาหลายวัน อยากรู้ว่าจะเกี่ยวกับยา yaz หรือ ยาฮาโลเพอริดอล มั๊ยคะ
  พัฒน์นรี สายใจ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ พัฒน์นรี สายใจ

  ประจำเดือนปกตินั้นควรจะมาทุกเดือน ห่าง 22-35 วันจากรอบก่อน มาแต่ละครั้งประมาณ 3-7 วันแล้วหยุดสนิท ไม่มีออกผิดปกติระหว่างรอบเดือนอีก

  การที่ประจำเดือนมาน้อยลงอาจจะเกิดได้ในบางรอบเดือน โดยถ้ายังมาเป็นรอบ มาไม่เกิน 7 วันแล้วหยุด ก็น่าจะยังเป็นประจำเดือนตามปกติ

  ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มยาต้านเศร้าต่างๆจะไม่ได้มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศ และส่งผลต่อรอบเดือนได้น้อย ส่วนยาฮาโลเพอริดอลและยา yaz จากการสืบค้นของแพทย์ยังไม่พบการทำปฏิกิริยากันอย่างชัดเจนที่จะไปส่งผลต่อระดับยาคุม ทำให้รอบเดือนมาผิดปกติไปได้

  หากยังมีปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติต่อเนื่อง หรือเลือดออกทางช่องคลอดที่ไม่เป็นไปตามรอบเดือน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป