ถามแพทย์

  • ยาพอนสแตน500 ท้องอ่อนๆกินได้มั้ย

  • สวัสดีค่ะคุณหมอ กินยาพอนสแตน500 ท้องอ่อนๆอันตรายต่อตั้งครรภ์มั้ยค่ะ เรียกง่ายๆจะแท้งมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อรปวี สมบัติบุญ,

                       ยาพอนสแตน คือตัวยา เมเฟนามิก (Mefenamic acid) เป้นยาในกลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ มีฤทธิ์ช่วยลดอกาารปวดจากสาเหตุต่างๆ ยาชนิดนี้ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม pregnancy category C ตามการจัดกลุ่มยาของคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) สำหรับการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์

                       ซึ่งยาในกลุ่ม pregnancy category C นี้ มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ทำให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ได้ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการเกิดการแท้ง ดังนั้นการจะใช้ยาในประเภทนี้ ควรใช้เมื่อคาดว่าจะเกิดเกิดประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

                      ดังนั้น หากใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดต่างๆ แนะนำควรหลีกเลี่ยงการใช้ และเลือกใช้ยาในกลุ่มที่ปลอดภัยกว่า เช่น พาราเซตามอล เป็นต้น ทั้งนี้ หากทานไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดการแท้งขึ้น หรือเกิดความพิการของทารกค่ะ แต่เมื่อไปฝากครรภ์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าได้ทานยาอะไรไปบ้าง เพื่อที่จะได้ตรวจดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ค่ะ