ถามแพทย์

 • ไปถอดยาฝังคุมกำเนิดออกและฝังยาคุมกำเนิดอันใหม่ต่อ มีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นเลย จะท้องไหม

 •  Pinkpink
  สมาชิก
  ไปถอดยาฝังคุมกำเนิดออกและฝังยาคุมกำเนิดอันใหม่ต่ออิก ในวันที่เอายาฝังออกและใส่ใหม่ มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลั่งนอกแต่ไม่มั่นใจ มีโอกาสท้องมั้ยคะ
  Pinkpink  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pinkpink

  การใช้ยาคุมแบบฝังคุมกำเนิดนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  การต่อยาประเภทฝังนั้น ถ้าได้ไปต่อยาฝังตามวันที่แพทย์นัด หรือคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 สัปดาห์ ยาจะยังมีประสิทธิภาพต่อเนื่องค่ะ ดังนั้นวันแรกที่เริ่มฝังยาแท่งใหม่ ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยมากๆค่ะ