ถามแพทย์

 • มีการใช้ยาฮอร์โมนมีปัญหาเลือดออก ตรวจแล้วไม่มีการตั้งครรภ์ มีการตั้งครรภ์ไหมค่ะ

 •  Jutmamt
  สมาชิก
  เดือนนี้ประจำเดือนมา 3.ครั้ง แต่ว่าครั้งที่ 2. ได้ไปตรวจรักษาที่ ร.พ มา แล้วได้ตรวจการตั้งครรภ์ หลังเป็นประจำเดือน ห่างกันเพียงแค่ 10วัน แล้วผลว่าไม่ท้องตรวจด้วยการเก็บฉี่ ค่ะ จะได้ผลที่แน่นอนไหมค่ะ ไปตรวจตอนเย็น ตอนที่ยังเป็นประจำเดือนอยู่ด้วย และได้มีเพศสัมพันกันหลังมีประจำเดือนรอบแรกเพียง 1. วันด้วย แล้วมากินยาคุมวันที่ 3.จะตั้งครรภ์ไหมค่ะ. แล้วคุณหมอให้ยาปรับฮอร์โมน มากินพอกินไปได้ 5 วัน ก็มีประจำเดือนมาในวัน 7. อ่ะค่ะจะท้องไหม หรือเป็นเพราะ ฮอร์โมนผิดปกติค่ะ แล้วจัต้องทานยาคุมยังไงค่ะ
  Jutmamt  Jutmamt
  สมาชิก
  ตอนที่มีเพศสัมพันกันได้ 10วันแล้วไปตัวการตั้งท้อง ที่ร.พ ด้วยการเก็บฉี่ ผลที่ออกมาจะแน่นอนไหมหรือถ้าท้องผลการตรวจจะพบไหมค่ะ

   สวัสดีคุณJutmamt

  ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมีการใช้ยาปรับฮอร์โมนค่ะ มีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือค่ะ การตรวจการตั้งครรภ์ระหว่างการมีเลือดออกจากช่องคลอดอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการตรวจเป็นบวกปลอมได้ค่ะ แนะนำว่าต้องรอให้เลือดออกหมดก่อนนะค่ะ 

  ถ้าคุณต้องการที่จะตั้งครรภ์ แนะนำว่าหลังประจำเดือนหมด หรือ ว่าเลือดออกหมดแล้วให้หยุดยาก่อนนะค่ะ แล้วเริ่มมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  การตรวจการตั้งครรภ์ต้องรอไม่มีเลือดออกก่อนค่ะ แล้วแนะนำตรวจปัสสาวะตอนเช้าค่ะ

  แต่ถ้าไม่ต้องการตั้งครรภ์ระหว่างที่มีเลือดออกแนะนำให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และเมื่อเลือดหยุดให้สวมถุงยางอนามัยต่อเนื่อง ไปตรวจการตั้งครรภ์ก่อนคะ ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ และไม่ต้องการตั้งครรภ์ ก็ปรึกษาแพทย์สูตินรีเวชเพื่อหาวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมต่อไปค่ะ