ถามแพทย์

 • ยาต้าน HIV ฉุกเฉิน (PEP) สามารถทานร่วมกับยาจิตเวชได้ไหม

 •  Jaremy Sakkada
  สมาชิก

  สวัสดีครับ พอดีผมไปรับยาต้านฉุกเฉิน PEP มียา Teno-em กับ Edurant แล้วผมเพิ่งไปรับยาจิตเวชซึ่งมีตัวยา Sertraline 50 mg กับ clonazepam 0.5 mg และ Deanxit (Flupentixol 0.5 mg กับ Melitracen 10mg ) อยากทราบว่าทานร่วมกันได้ไหมครับจะเกิดอันตรายไหมครับ

  Jaremy Sakkada  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jaremy Sakkada

  การใช้ยาหลายๆชนิดร่วมกันควรแจ้งให้แพทย์แต่ละท่านที่ดูแลทราบทุกครั้ง เพราะยาอาจมีปฏิกิริยาต่อกันได้

  โดยยาต้านไวรัส หรือ PEP ที่กินอยู่ กับยาจิตเวช Sertraline 50 mg กับ clonazepam 0.5 mg และ Deanxit  จากการสืบค้นของแพทย์ไม่พบว่ามีปฏิกิริยาต่อกันอย่างชัดเจนที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา

  แนะนำการทานยาให้ครบและตรงเวลาตามแพทย์สั่ง และกลับไปติดตามอาการและผลข้างเคียงยาตามแพทย์นัด