ถามแพทย์

 • สามารถกินยาคุมแบบ 28 เม็ด กับ Mianserin ที่รักษาภาวะซึมเศร้าร่วมกันได้ไหม?

 •  Mimmy Momay
  สมาชิก
  พอดีทานยาคุมมา 3 ปีกว่าๆ แล้ว แล้วตอนนี้เป็นภาวะซึมเศร้า อยากถามว่าสามารถทานยาคุมได้ปรกติไหมคะ ลืมถามคุณหมอ กว่าหมอจะนัดอีกทีก็เดือนหน้าเลยคะ ขอความกรุณาด้วยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mimmy Momay,

                    เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) ของยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจน อาศัยกระบวนการ hydroxylation เป็นหลัก และ conjugation เป็นรอง กระบวนการ hydroxylation นั้นเกิดขึ้นที่ตับโดยอาศัยเอนไซม์ชื่อ cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) ดังนั้นยาที่อาศัยกระบวนการเมตาบอลิซึ่มด้วยเอนไซม์ตัวนี้ จะมีผลต่อระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือด และมีผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดตามมา

                  สำหรับยา mianserin เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า อยู่ในกลุ่ม tetracyclic antidepressant เมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปผ่านกระบวนการ oxidation และ demethylation ที่ตับโดยอาศัยเอนไซม์ cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) ซึ่งเป็นเอนไซม์คนละตัวกับที่ใช้กับเอสโตรเจนดังกล่าว

                 ดังนั้นยา mianserin จึงไม่มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลง หากทานยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง หรือในทางกลับกันยาคุมกำเนิดก็ไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพของยา mianserin ลง อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ทานยาในเวลาต่างกัน หรือห่างกันอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้การดูดซึมยาแต่ละตัสเป็นไปอย่างเต็มที่