ถามแพทย์

 • ยาฉีดคุมกำเนิด มีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง ไม่เคยฉีด

 •  Lakkana Bantadjan
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ..ขอสอบถามในเรื่องการฉีดยาคุมกำเนิดครั้งแรกค่ะ ไม่เคยฉีดมาก่อน เคยแต่ทานอย่างเดียว ถ้าฉีดแล้วจะมีผลดีผลเสียไรบ้างคะ แนะนำหน่อยค่ะ..

  สวัสดีค่ะ คุณ Lakkana Bantadjan,

                   ยาฉีดคุมกำเนิดมี  2 ประเภท คือ

                  1. ยาฉีดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว  เป็นยาฉีดคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียว มีทั้งชนิดแบบฉีดทุก 3 เดือนและแบบฉีดทุก 2 เดือน  ผลข้างเคียงที่มักพบ คือทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีเลือดออกบ่อย ออกนาน แต่เมื่อฉีดต่อเนื่องไปซักระยะ มักจะทำให้ประจำเดือนขาดหายไป ส่วนผลข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น ปวดหัว เวียนหัว ปวดท้อง อ่อนเพลีย มีน้ำหนักเพิ่ม เป็นต้น และเมื่อหยุดฉีดยาแล้ว หากต้องการตั้งครรภ์ ก็จะต้องใช้เวลานานหลายเดือน

                 2. ยาฉีดชนิดฮอร์โมนรวม เป็นยาฉีดที่มีทั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและฮอร์โมนเอสโตรเจน มักไม่ทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย และทำให้มีประจำเดือนมาทุกเดือน ส่วนผลข้างเคียงอื่นๆ จะคล้ายกับยาเม็ดคุมกำเนิด เช่น ปวดหัว เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บเต้านม ตัวบวม อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น สำหรับยาฉีดชนิดนี้ หากหยุดฉีดยาแล้ว จะสามารถตั้งครรภ์ได้ภายในเวลาไม่นาน

                    สำหรับวิธีการฉีดยาคุมกำเนิดเข็มแรกคือ ให้เริ่มฉีดภายใน 1- 5 วัน นับจากวันที่มีประจำเดือน ซึ่งยาฉีดคุมกำเนิดก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ส่วนเข็มต่อๆ ไป ก็ให้ไปฉีดตามวันนัดค่ะ

                    ไม่แนะนำให้ฉีดยาคุมหากมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดี โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง ตับอักเสบ ตับแข็ง เนื้องอกหรือมะเร็งตับ กระดูกพรุน ไมเกรน อ้วนมาก เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม มีเลือดออกทางช่องคลอดโดยยังไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น