ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ เวลา 4.50-6.40 น. ไม่อยากตั้งครรภ์ กินยาคุม 28 เม็ดได้ไหม

 • หมอค่ะ คือ หนู่มี กิจกรรม กะ แฟนค่ะ แล้ว เป็นเวลา 4:50-6:40. ค่ะ หนูไม่อยากมีครรภ์ค่ะ. ยาคุม28 เม็ดจะหยุดการตั้งครรภ์ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ พระเจ้าตาก' อายฯ,

                       หากได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว การจะป้องกันการตั้งครรภ์ ต้องทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหากเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง เมื่อทานเม็ดแรกแล้ว ให้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงด้วยค่ะ

                       สำหรับยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ดนั้น การทานหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ เพราะโดยปกติต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อนค่พ

                      ทั้งนี้ แนะนำว่า เมื่อทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว ก็ให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดไปเลย เพื่อหากหลังจากนั้น จะมีเพศสัมพันธ์ จะได้ช่วยป้องกันได้ค่ะ แต่ควรรอให้ครบ 7 วันก่อนค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ พระเจ้าตาก' อายฯ,

                       หากได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว การจะป้องกันการตั้งครรภ์ ต้องทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหากเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง เมื่อทานเม็ดแรกแล้ว ให้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงด้วยค่ะ

                       สำหรับยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ดนั้น การทานหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ เพราะโดยปกติต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อนค่พ

                      ทั้งนี้ แนะนำว่า เมื่อทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว ก็ให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดไปเลย เพื่อหากหลังจากนั้น จะมีเพศสัมพันธ์ จะได้ช่วยป้องกันได้ค่ะ แต่ควรรอให้ครบ 7 วันก่อนค่ะ