ถามแพทย์

 • ยาคุม

 •  วิน
  สมาชิก
  ทานยาคุมฉุกเฉินแล้วต้องทานยาคุมแผลงหรือป่าวครับ
  วิน  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ จอน

  ยาคุมฉุกเฉินและยาคุมแบบแผงรายเดือนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

  ถ้ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ต้องการป้องกันตามไปหลังจากนั้น จะมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉิน ซึ่งใช้เม็ดเดียวหรือ 2 เม็ดห่างกันแค่ 12 ชั่วโมง แต่วิธีนีต้องใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่ายาคุมแบบแผงรายเดือน

  ยาคุมแบบแผงรายเดือนต้องเริ่มใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์  โดยควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที