ถามแพทย์

 • ยาคุม

 •  Fern
  สมาชิก
  การยาคุมแล้วทำแผงเก่าหาย แล้วไม่ได้กิน1วัน พอวันต่อมาเริ่มทานแผงใหม่ แต่ยังไม่ครบ7วัน หลั่งใน มีสิทธิ์ท้องมั้ยค่ะ
  Fern  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Fern

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบรับประทานเป็นแผงรายเดือนนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  ดังนั้นในกรณีนีไม่แน่ใจว่าเริ่มยาแผงใหม่เมื่อไร หากเป็นการกินต่อจากแผงเก่าทันที ประสิทธิภาพยาจะต่อเนื่องมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม หากกินแผงเก่าไม่ครบและไม่ได้เริ่มภายใน 5 วันแรกของรอบเดือนนั้น แนะนำการกินแผงต่อไปให้ครบ 7 วันก่อนจึงค่อยมีเพศสัมพันธ์ ถ้ามีเพศสัมพันธ์ไปก่อนหน้านั้นแล้ว อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ และระหว่างนี้ให้กินยาคุมแบบแผงต่อไปอย่างต่อเนื่องจนหมดแผง