ถามแพทย์

 • ยาคุมแบบแผงจะเริ่มมีประสิทธิภาพตั้งแต่เมื่อไร ต้องกินติดต่อกันกี่เดือน

 •  Araya
  สมาชิก
  กินยาคุมแบบรายเดือน ต้องกินติดต่อกันกี่เดือนถึงจะมีประสิทธิภาพคะ
  Araya  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Araya Aunkaew

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากประมาณ 95-99% โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยมาก โดยจะต้องกินให้ครบติดต่อกันทุกวัน คลาดเคลื่อนวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง

  ควรเริ่มยาคุมแบบแผง ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือถ้าเริ่มช่วงอื่นควรจะกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ โดยยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นมีประสิทธิภาพตั้งแต่แผงแรกที่ใช้ค่ะ ถ้าได้เริ่มอย่างถูกต้องและกินถูกต้องอย่างที่กล่าวไป

  ควรสังเกตรอบเดือนในช่วงกินยาหมดแผง 21 เม็ดอีกครั้ง หากเลือดประจำเดือนมาภายในช่วง 7 วันที่หยุดยา พอครบ 7 วันที่หยุดหรือ 7 วันที่กินยาเม็ดแป้ง ก็ให้กินยาแผงต่อไปต่อไปทันที