ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 2 เดือนแล้ว จะท้องไหม

 •  Pawina Aimphong
  สมาชิก
  ประจำเดือนไม่มา2เดือนแล้วค่ะจะท้องไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Pawina Aimphong

  การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น

  แนะนำคุณ Pawina Aimphong ทดสอบการตั้งครรภ์ดูนะคะ หากพบว่าไม่ตั้งครรภ์ แต่มีประจำเดือนขาดยาวนาน แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ