ถามแพทย์

  • ยาคุมฉุกเฉิน ถ้าเม็ดแรกกินก่อนเที่ยง เเล้วเม็ดที่ 2 ต้องกินประมาณเที่ยงคืนใช่ไหม

  •  โสภิตา ฯ.
    สมาชิก
    คุณหมอคะ ถ้ากินก่อนเที่ยงเเละเม็ดที่2ต้องกินประมาณ เที่ยงคืนใช่ไหมค่ะ.🙏

    คุณ โสภิตา ฯ

    เม็ดแรกต้องทาน ภายใน72 ชม เม็ดที่สองห่างเม็ดแรก 12 ชม  ถ้าเม็ดแรกเที่ยงวัน เม็ดสองก็เที่ยงคืนห่างกัน 12 ชม ก็ได้ครับ บวกลบได้นิดหน่อยครับ