ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่ได้ป้องกันกินยาคุมจะทันมั้ยค่ะ จะส่งผลการตั้งครรภ์หรือเปล่า

 •  kanokporn
  สมาชิก
  ตอนนั้นหนูมีเพศสัมพันกับแฟนแต่ไม่ได้ป้องกันอยากรู้ว่าหนูกินยาคุ้มจะทันมั้ยค่ะ จะส่งผลการตั้งครรภ์หรือเปล่า??

  สวัสดีค่ะ คุณ kanokporn,

              หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การทานยาคุมฉุกเฉินจะช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ โดยยาคุมฉุกเฉินมี 2 แบบ

               1. แบบ 1 แผงมี 2 เม็ด ให้ทานเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) แล้วอีก 12 ชั่วโมงหลังจากทานเม็ดแรกแล้ว ให้ทานเม็ดที่ 2 

              2. แบบ 1 แผงมี 1 เม็ด ให้ทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) เช่นกัน

              ทั้ง 2 แบบ หากเริ่มทานได้เร็วภายใน 12 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ สามารถที่จะป้องกันได้ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% หากทานภายใน 48-72 ชัว่โมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58% 

            หากใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้ว เผอิญเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา ยาคุมฉุกเฉินไม่มีผลต่อการเกิดความพิการของทารกในครรภ์และการตั้งครรภ์ค่ะ