ถามแพทย์

  • ลูกอายุ 3 ขวบแล้ว แต่ยังติดเต้า ชอบดูดนมแม่ก่อนนอน จะกินยาคุมกำเนิดได้หรือไม่

  • คือตอนนี้ลูกดิฉัน 3ขวบ3เดือนแล้วแต่ยังติดเต้าชอบดูดนมแม่ก่อนนอนอยู่อยากทราบว่าดิฉันสามรถเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดจากฉีด มาเป็นกินยาคุมยี่ห้อเมอซิรอน28ได้ไหมค่ะ จะเป็นอันตรายกับลูกไหมค่ะเวลาเขาดูดนมเรา

    สวัสดีครับ คุณ ณัฐฐา 

            ในกรณีแม่ให้นมบุตรนั้น หากต้องการทานยาคุมกำเนิดสามารถทานได้ครับ โดยแนะนำให้ทานยาคุมกำเนิดในกลุ่มฮอรโมนเดี่ยว เช่น  Cerazette Exluton  ส่วนยาคุมกำเนิดที่ใช้ทั่วไปเป็นกลุ่มฮอร์โมนร่วมซึ่งยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยชัดเจนใช้ขณะให้นมบุตร ซึ่ง เมอซิรอน28 ก็เป็นกลุ่มฮอร์โมนร่วม 

            อย่างไรก็ตาม น้องอายุ3ขวบกว่าแล้ว น้ำนมแม่อาจไม่ได้มีประโยชน์มากกว่าขัดเจนกว่าการไม่ให้นมบุตรต่อครับ