ถามแพทย์

 • กินยาคุมเม็ดเลือดแล้ว 1 เม็ด กินแผงใหม่เลยได้ไหม ไม่อยากให้ประจำเดือนมา

 •  Chutima Thala
  สมาชิก
  กินเม็ดเลือดแล้ว 1 เม็ด กินแผงใหม่เลยได้ไหม ไม่อยากให้ประจำเดือนมาค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chutima Thala,

                       หากทานยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ดอยู่ และได้เริ่มทานยาเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนหรือแป้งไปแล้ว 1 เม็ด และไม่ต้องการที่จะให้ประจำเดือนมา ก็ให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ต่อทันทีได้เลยค่ะ ซึ่งการคุมกำเนิดก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

                       และเมื่อเริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ไปแล้ว ก็จะไม่มีประจำเดือนมา จนกว่าจะทานยาคุมแผงใหม่นี้จนถึงเม็ดแป้งค่ะ ทั้งนี้ ประจำเดือนที่จะมาเมื่อทานยาแผงใหม่นี้ อาจมีปริมาณมากกว่าปกติได้ แต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไร และเมื่อทานยาแผงใหม่ ก็ควรทานจนครบ 28 เม็ด จึงค่อยเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไปอีกตามปกติค่ะ ไม่ควรที่จะเลื่อนประจำเดือนต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆ ค่ะ เพราะอาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวจนเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ โดยเฉพาะมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก