ถามแพทย์

 • ได้ยาฆ่าเชื้อมาทาน กินยาคุมกำเนิดอยู่ ยาคุมจะมีประสิทธิภาพไหม

 •  ออย ย.
  สมาชิก

  1. ดิฉันเป็นไข้ แล้วได้ยาฆ่าเชื้อ ManMox (เม็ดสีเเดง-เหลือง)ให้กินหลังอาหารเช้า กลางวัน เย้น แล้วปกติ กินยาคุมตามปกติตอน 19.00 แล้วมากินยาฆ่าเชื้อตอน23.00ได้ไหมคะไม่กินหลังอาหารทันที ปกติกินยาคุมตอน 19.00 มีผลต่อยาคุมไหม ยาคุมแอนนา 2. วันหนึ่งกินยาฆ่าเชื้อ 2 เม้ดห่างกัน 12 ชั่วโมงได้ไหม เพื่อไม่ให้กระทบกับยาคุม พอดีไปอ่านเจอคะ

  ออย ย.  ออย ย.
  สมาชิก

  ออย ย.
  Aug 11, 2019 at 01:19 PM

  1. ดิฉันเป็นไข้ แล้วได้ยาฆ่าเชื้อ ManMox (เม็ดสีเเดง-เหลือง)ให้กินหลังอาหารเช้า กลางวัน เย้น แล้วปกติ กินยาคุมตามปกติตอน 19.00 แล้วมากินยาฆ่าเชื้อตอน23.00ได้ไหมคะไม่กินหลังอาหารทันที ปกติกินยาคุมตอน 19.00 มีผลต่อยาคุมไหม ยาคุมแอนนา 2. วันหนึ่งกินยาฆ่าเชื้อ 2 เม้ดห่างกัน 12 ชั่วโมงได้ไหม เพื่อไม่ให้กระทบกับยาคุม พอดีไปอ่านเจอคะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ ออย ย.

                     ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ Manmox คือยา amoxicillin เป็นยาในกลุ่ม penicillin ซึ่งยาในกลุ่มนี้ไม่ได้อาศัยเอนไซม์ cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) ที่ใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมฮอร์โมนเอสโตเจน ดังนั้น จึงไม่น่ามีผลต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของยาคุมกำเนิด และในการศึกษาส่วนใหญ่ ก็ไม่พบว่ายากลุ่ม penicillin มีผลกับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือด หรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลงค่ะ

                     ดังนั้น สามารถที่จะทานยาคุมกำเนิดตามเวลาเดิม และทานยา Manmox ตามเวลาที่แพทย์แนะนำให้ทานได้ค่ะ หรืออาจทาน 2 แคปซูลในตอนเช้า และ 2 แคปซูลในตอนเย็น ((ให้ห่างกันประมาณ 12 ชัวโมง) ก็ได้ค่ะ