ถามแพทย์

  • ยาคุมโดนน้ำ

  • สวัสดีคะ กินยาคลุมมาถึงเม็ดที่7 แล้วมันโดนน้ำนิสหน่อยแต่ยังไม่เละ กังวลว่ากลัวมันจะลดประสิทธิภาพเลยกินเม็ดที่8 เป็นว่าวันนั้นกินไป2เม็ด คือเม็ดที่7กับเม็ดที8คะ พอจนถึงเม็ดที่ 11 ยาคุมน้ำเข้าชื้นเปื่อยเละอีกแล้วคะสามารถเอาเม็ดที่12มากินต่อได้ไหม แล้วพอดูอีกทีเม็ดที่15 ก็ชื้นน้ำเข้าจนเปื่อยและอีกแล้วคะ หรือควรซื้อยาแผงใหม่ มากินแทน ที่โดนน้ำ เม็ด11 กับเม็ด 15 คะ

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                        หากยาคุมกำเนิดเม็ดที่ 7 โดนน้ำ อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปได้ แต่หากได้นำเม็ดยาเม็ดที่ 8 มาทานแทน ก็ถือว่าประสิทธิภาพก็จะไม่ได้ลดลงไปค่ะ

                        หลังจากนั้น หากทำยาคุมกำเนิดเม็ดที่ 11 โดนน้ำอีก แล้วเม็ดยาเปื่อยยุ่ยแล้ว ก็ควรนำยาเม็ดที่ 12 มาทานแทน ส่วนเม็ดยาเม็ดที่ 15 ก็เช่นกัน หากโดนน้ำ ก็ไม่ควรทานไปเช่นกัน

                        ทั้งนี้ หากเม็ดยาคุมโดนน้ำไปถึง 3 เม็ด แนะนำควรซื้อยาคุมแผงใหม่ยี่ห้อเดิม แล้วนำเม็ดยาเม็ดที่ 11 และ 15 ของยาคุมแผงใหม่มาทานแทนเม็ดยาในแผงเก่าที่โดนน้ำค่ะ เพื่อไม่ให้การทานยาคุมในแผงนี้หมดเร็วเกินไป อันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมได้ ส่วนยาคุมแผงใหม่ที่ซื้อมาเพื่อมาทานแทนไป 2 เม็ด ก็อาจเก็บไว้เป็นแผงสำรองใช้ในคราวหลัง เผื่อทำยาโดนน้ำอีกหรือทำยาหายค่ะ