ถามแพทย์

  • ตรวจการเสี่ยง hiv

  •  tantt
    สมาชิก
    ขอสอบถามหน่อยครับพอดีไปมีความเสี่ยง hiv มาแล้วตรวจครั้งแรกหลังเสี่ยงวันที่ 18 โดยใช้ชุดตรวจรุ่นที่4 ผลเป็นลบ ตรวจครั้งที่สองหลังเสี่ยงวันที่ 25 วันที่คลินิกนิรนามผลเป็นลบ เท่าที่อ่านใบรายงานผลน่าจะตรวจด้วยน้ำยาตัวเดียวกันกับครั้งแรก อยากทราบว่าผลน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับ