ถามแพทย์

  • ถ้าตั้งครรภ์ประมาณ1เดือนกว่า เเล้วมีการกินยาคุมกำเนิดอยู่ ถ้าหยุดยาจะมีเลือดออกไหม

  •  On tada
    สมาชิก
    ถ้าตั้งครรภ์อยู่ประมาณ1เดือนกว่า เเล้วมีการกินยาคุมกำเนิดอยู่ด้วยถ้าหยุดยาจะมีเลือดออกไม่

    สวัสดีค่ะ คุณ On tada,

                           หากตั้งครรภ์อยู่ การทานยาคุมกำเนิดและหยุดทานยา ไม่ได้ทำให้เกิดมีเลือดออกมาค่ะ หากตั้งครรภ์จริงและมีเลือดออก แสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น มีแท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น ดังนั้น หากมีารตั้งครรภ์จริง ก็ควรหยุดทานยาคุมกำเนิดไป และหากมีเลือดออกมา แนะนำควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ