ถามแพทย์

 • ใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน กินไม่ตรงเวลาบ้าง และมีการใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Yaya Suwapit
  สมาชิก
  สวัสดี หนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะ ที่ผ่านมาหนูกินยาคุมรายเดือนตามปกติ อาจจะมีแค่วันเดียวที่ลืมกิน แต่ก็กินควบ2เม็ดค่ะ ในแต่ละวันที่บ่อยที่สุดคือกินยาคุมของyasmin ไม่ตรงเวลาค่ะ บางวันตรงบางวันไม่ตรงค่ะ พอกินครบ21เม็ด เม็ดสุดที่จะต้องหยุดยา7วัน หมดวันอาทิตย์พอดี และในวันอาทิตย์นั้น มีเพศสัมพันธ์พอดี ไม่ได้ป้องกัน แต่ก็กลัวว่าจะท้อง ก็เลยพอวันจันทร์ไปซื้อยาคุมฉุกเฉิน1เม็ดมากิน ปกติแล้ว ประจำเดือนควรจะมาวันพุธแล้ว แต่วันยังไม่มาเลยค่ะ แบบนี้มีสิทธิ์ท้องไหมคะ ยังไม่ครบ7วันน่ะคะ พอดีกังวลก่อน แล้วประจำเดือนจะยังมาไหมคะ ป้องกันการตั้งครรภ์ไหมคะ กินทั้งรายเดือนทั้งฉุกเฉินแบบนี้
  Yaya Suwapit  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Yaya Suwapit

  การใช้ยาคุมแบบรายเดือน 21 เม็ดนั้น หากใช้อย่างถูกต้อง คือกินวันละเม็ด ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทุกวันจนยาหมด โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยมาก น้อยกว่า 1% ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินเข้าไปอีก หรือถึงแม้กินไม่ตรงเวลา แต่คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง ก็ยังมีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมได้น้อยมาก

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา โอกาสตั้งครรภ์ยังมีน้อย การใช้ยาคุมฉุกเฉินอาจทำให้เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 วันจากเดิม และการใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพของยาุคมแบบแผง ยาทั้งสองแบบหากกินอย่างถูกต้องจะยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

  สังเกตอาการ และอาจซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากประจำเดือนขาดหายไป ควรให้ผลบวกได้แล้ว หากให้ผลลบ แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา อาจไปตรวจยืนยันผลที่รพ.ได้อีกครั้ง และถ้าไม่ตั้งครรภ์ อาจมีการหาสาเหตุอื่นๆเกี่ยวกับความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ต่อไป