ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินเมื่อตอนเที่ยง แล้วจะไปฉีดยาคุมกำเนิดได้ไหม

 •  ตาล ลลล
  สมาชิก
  ตอนเช้าคือหนูกินยาคุมฉุเฉินแล้วตอนเทียงคือจะไปฉีดยาคุมได้ป่าวค่ะมีอันตรายอะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ
  ตาล ลลล  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ตาล ลลล

  หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 72 ชั่วโมงนั้น ควรจะตรวจให้แน่ใจก่อนว่ายามีประสิทธิภาพดีและไม่ได้มีการตั้งครรภ์ก่อนจะเริิ่มไปฉีดยาคุม

  ดังนั้นควรยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจตั้งครรภ์ทางปัสสาวะที่ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ได้ตั้งครรภ์จริง สามารถเริ่มฉีดยาคุมได้ และหากเริ่มในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน ควรรอให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  ผลข้างเคียงถ้าไปฉีดตอนนี้เลยก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอันตรายอะไร อาจมีเลือดออกผิดปกติจากยาคุมฉุกเฉินได้ แต่สำคัญคือถ้าตั้งครรภ์อยู่แล้วไปฉีดยา อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือทารกได้