ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ใช้ยาคุมฉุกเฉิวันที่ 22 มีเลือดออกวันที่ 28 เป็นเลือดประจำเดือนหรือผลของยาคุม

 •  ging2
  สมาชิก
  มีประจำเดือนวันที่ 4,5,6 มีนาคม 2018 แล้วกินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 22 มีนาคม 2018 แล้วมีเลือดออกมาคล้ายๆประจำเดือน 28มีนาคม2018 มันคือเลือดประจำเดือนหรือผลของยาคุมฉุกเฉิน เป็นคนที่ประจำเดือนไม่ตรง คำถาม: เลือดประจำเดือนหรือผลของยาคุม?

  สวัสดีค่ะ คุณ ging2,

                         การมีเลือดออกในวันที่ 28 มี.ค.น่าจะเป็นเลือดที่เป็นผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินที่ทานไปในวันที่ 22 มี.ค. ได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลา 7 วันหลังทาน อีกทั้งประจำเดือนครั้งล่าสุดเพิ่งมาในวันที่ 4 มี.ค. เลือดดังกล่าวจึงไม่น่าใช่เลือดประจำเดือน เนื่องจากมีระยะห่างสั้นเกินไป

                        หลังจากนี้ ในช่วงประมาณวันที่ 4 เม.ย. ประจำเดือนจริงๆ น่าจะมาค่ะ แต่อาจมาช้าหรือเร็วกว่าวันที่ 4 ก็ได้ค่ะ แต่หากเลยวันที่ 11-12 เม.ย. ไปแล้ว ประจำเดือนไม่มา อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ