ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 3 และ 4 ทานยาคุมฉุกเฉินวันที่ 4 จะท้องไหม

  • วันที่3 มีอะไรกับแฟนตอน2ทุมหลั่งใน แล้วก็มีอะไรกับแฟนอีกตอนตี2หลั่งในเหมือนกัน พอวันที่4มีอะไรกับแฟนตอนบ่าย3หลั่งในเหมือนกัน วันที่4กินยาคุมฉุกเฉินตอน6โมงเย็น มีสิทธ์ท้องไหมค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อ'อ แป้ง'ง แคร์,

                         สรุปการมีเพศสัมพันธ์ คือวันที่ 3 ตอน  20.00 น. และ 02.00 น. และในวันที่ 4 เวลา 15.00 น. ดังนั้นการทานยาคุมฉุกเฉินในวันที่ 4 เวลา 18.00 น. เท่ากับทานนับจากมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก คือวันที่ 3 ไปประมาณ 22 ชั่วโมง ยาคุมกฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% ค่ะ ดังนั้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงมีได้ประมาณ 15% 

                          หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ายาคุมฉุกเฉิน เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฝงคุมกำเนิด เป็นต้น