ถามแพทย์

  • ยาคุมฉุกเฉินกินหลังมีเพศสัมพันธ์จะท้องไหม

  • หนูยังสงสัยการกินยาคุมฉุกเฉินเราต้องนับจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือนับวันค่ะ

    ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน 1 รอบ สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้้นๆ ค่ะ  ไม่ได้สามารถป้องกันครั้งอื่นๆค่ะ 

    โดยควรรับประทานเร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือรับประทานภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) หลังมีเพศสัมพันธ์ (จึงต้องนับจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะ)เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ หากอยูในช่วง 3-5 อาจจะป้องกันได้แต่ประสิทธิภาพไม่แน่นอนค่ะ  รายละเอียดตามที่ตอบไปแล้วนะคะ

    และสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน