ถามแพทย์

 • ทานยาคุมกำเนิด 21 แผงแรกเว้น 7 วัน เริ่มทานแผงที่ 2 แผงต่อไปต้องเว้น 7 วันด้วยไหม

 •  Sahom25
  สมาชิก
  ถ้าเราทานยาคุมกำเนิด 21 แผงแรกเว้น 7 วัน เริ่มทานแผงที่ 2 อยากทราบว่าแผงต่อไปต้องเว้น 7 วันด้วยไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sahom25,

                        การทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดนั้น ให้ทานให้ครบ 21 เม็ด แล้วเว้นระยะให้ครบ 7 วัน แล้วจึงเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไป ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ในการทานยาทุกๆ แผงค่ะ หากไม่เว้นระยะ 7 วัน ก็ย่อมจะทำให้ไม่มีประจำเดือนมา ซึ่งหากทำเช่นนี้ไปหลายๆ แผง ก็อาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเกิดการหนาตัว และอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sahom25,

                        การทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดนั้น ให้ทานให้ครบ 21 เม็ด แล้วเว้นระยะให้ครบ 7 วัน แล้วจึงเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไป ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ในการทานยาทุกๆ แผงค่ะ หากไม่เว้นระยะ 7 วัน ก็ย่อมจะทำให้ไม่มีประจำเดือนมา ซึ่งหากทำเช่นนี้ไปหลายๆ แผง ก็อาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเกิดการหนาตัว และอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ค่ะ