ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิด ประจำเดือนมาเดือนละ 2 รอบ และหลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งจะมีเลือดออก เกิดจากอะไร

 •  Pantawan Junchot
  สมาชิก
  หลังมีเพศสัมพันธ์กับแฟนทุกครั้งจะมีเลือดไหลตลอด2-3วันบางวันน้อยบางวันมากคล้ายประจำเดือนเเต่ประจำเดือนพึ่งหมดไป ละเวลาประจำเดือนมาคือมาเดือนละ2รอบตั้งเเต่เริ่มฝั่งยาคุม ตอนนี้ก้พึ่งรักษาหูดหงอนไก่หายทั้งในทั้งนอกก้ไม่มีละไอ้เลือดหลังมีเพศสัมธุ์เกิดจากอะรัยคะกังวลมาก

  สวัสดีค่ะ คุณ  Pantawan Junchot,

                        ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ส่วนใหญ่มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ แต่ในบางรายอาจมีประจำเดือนมาบ่อย หรือมีประจำเดือนมาปริมาณมากได้  หรือในบางครั้งประจำเดือนอาจขาดหายไปก็ได้

                         ดังนั้น หากยังฝังยาคุมกำเนิดอยู่ การที่มีเลือดประจำเดือนมา 2 รอบต่อเดือน และการทีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ ทั้งนี้ การมีเพศสัมพันธ์ จะเป็นการกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว ดังนั้น หากมีเลือดอยู่ในโพรงมดลูก เลือดก็จะไหลออกมาค่ะ

                         ส่วนหูดหงอนไก่ที่เคยเป็นนั้น ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเลือดออกจากช่องคลอดค่ะ

                        อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีประจำเดือนมาบ่อยๆ และยังคงมีเลือดออกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ อาจส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ ดังนั้นแนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาให้เลือดหยุดไหล และตรวจด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น หากไม่มีความผิดปกติใดๆ แพทย์อาจให้ยาฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม หรือให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออกค่ะ