ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินในวันที่ 2 ของการหยุดยา 7 วันของยาคุมรายเดือน ตอนนี้หยุดยามาได้ 6 วันแล้ว ประจำเดือนยังไม่มา มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Saranros Rattana
  สมาชิก

  หนูกินยาคุมรายเดือนมา 2 แผงแล้วค่ะ เข้าช่วงหยุดยาของแผงที่2 คือวันที่1 ใน7วัน แล้ว มี พสพ มีการหลั่งใน เลยกินยาคุมฉุกเฉิน เข้าวันที่ 6. ของการหยุดยาแล้วประจำเดือนยังไม่มา แบบนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ

  Saranros Rattana  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Saranros Rattana

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น ถ้าได้ใช้อย่างถูกต้องครบยาเม็ดที่มีฮอร์โมน 21 เม็ดแล้วนั้น จะไม่มีการตกไข่ในรอบเดือนดังกล่าว และช่วงเว้นยา 7 วัน จะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนมา การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่น่าจะทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  ดังนั้นจริงๆแล้วการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเว้นยา  ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินตามเข้าไปอีก การใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นอาจจะทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 วัน

  ในกรณีนี้โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยมาก แนะนำว่าเมื่อหยุดยาแผงครบ 7 วัน ให้กินยาแผงต่อไปทันที และหากยังไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรืออาจไปยืนยันผลที่รพ.ให้แน่ใจก่อนจึงค่อยเริ่มยาคุมแบบแผงแผงต่อไปก็ได้เช่นกัน