ถามแพทย์

 • ปกติฉีดยาคุมชนิด 1 เดือน แต่มาต่างจังหวัด ไม่มี จะแบ่งยาฉีดชนิด 3 เดือน มาฉีดแบบ 1 เดือนได้ไหม

 •  Minimint
  สมาชิก
  ปกติฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 1 เดือนที่คลินิกค่ะ แต่มีธุระมาต่างจังหวัด สามารถไปฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือนแต่ใช้วิธีการแบ่งฉีดได้มั้ยคะ เพราะสอบถามแล้วที่อนามัยไม่มีแบบ 1 เดือนค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mintmint,

                        ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือน เป็นยาฉีดชนิดฮอร์โมนรวม ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งข้อดีคือ จะทำให้มีประจำเดือนมาทุกเดือนเป็นปกติ (สำหรับผู้ที่ต้องการให้มีประจำเดือนมาทุกเดือน) และเมื่อหยุดฉีด หากต้องการตั้งครรภ์ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

                        ส่วนยาคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน เป็นยาฉีดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ประกอบด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียว ซึ่งมักทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย และเมื่อฉีดต่อเนื่องไปนานๆ มักทำให้มีประจำเดือนขาดหายไป ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบการมีประจำเดือน ข้อเสียคือ หากอยากจะตั้งครรภ์ เมื่อหยุดฉีดแล้ว ต้องรอนานหลายเดือน หรือบางรายอาจนานเป็นปีได้

                        ดังนั้น ยาฉีดทั้ง 2 แบบ เป็นตัวยาคนละชนิดกัน ไม่สามารถนำยาฉีดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน มาแบ่งฉีดแบบ  1 เดือนได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ไปฉีดยาคุมชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือนแล้ว เมื่อถึงกำหนดนัดการฉีดยาเข็มต่อไป ก็สามารถเปลี่ยนกลับมาฉีดทุก 1 เดือนต่อได้ค่ะ