ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่จะต้องกินยาคุม จะเป็นอะไรไหม

 • แฟนกินยาคุมแบบ21เม็ด แล้วเรามีไรกันตอนเวลาที่จะต้องกินยาพอดี จนเลยไปประมาณ10นาที แล้วถึงจะกินยาจะเป็นไรมั้ยคับ?
  วีรภัทร วีรภัทร  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kon

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่จะต้องกินยาคุมพอดีดังกล่าวมานั้น ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อประสิทธิภาพของยา

  เนื่องจากยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น เป็นการออกฤทธิ์หลักด้วยการกินยาทุกวันต่อเนื่องจนยับยั้งการตกไข่ในเดือนนั้นๆ ไม่ได้สำคัญที่ยาเม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง แนะนำการกินยาต่อเนื่องให้ครบแผงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยา

  วีรภัทร วีรภัทร  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kon

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่จะต้องกินยาคุมพอดีดังกล่าวมานั้น ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อประสิทธิภาพของยา

  เนื่องจากยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น เป็นการออกฤทธิ์หลักด้วยการกินยาทุกวันต่อเนื่องจนยับยั้งการตกไข่ในเดือนนั้นๆ ไม่ได้สำคัญที่ยาเม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง แนะนำการกินยาต่อเนื่องให้ครบแผงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยา