ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหมดไป 11 วัน แล้วมีเลือดออก เคยผ่าตัดซีสต์และแแท้ง

 • ประจำเดือนหมดไป11วัน วันนี้มีเลือดออกผิดปกติไป -เคยผ่าตัดซีสในมูดลูก -แท้ง

  สวัสดีค่ะ คุณ แมวน้อย เหมียว เหมียว,

                      หากประจำเดือนหมดไปได้ 11 วัน แล้วมีเลือดออกมา เลือดที่ออก อาจเป็น

                    1. เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา (ไม่ใช่ประจำเดือนหมด) และออกเพียงแค่ 1 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                    2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย มีเจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ ปัสสาวะผิดปกติ

                     3. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ

                      4. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                      5. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                       นอกจากนี้ หากประจำเดือนที่ผ่านมา มาช้ากว่าปกติ อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้ โดยอาจเกิดจากมีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแท้งเกิดขึ้น 

                      แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมามีปริมาณไม่มาก และเป็นเพียงแค่ 1-2 วัน อาจเป็นเลือดออกช่วงไข่ตกก็ได้ แต่หากเลือดมีปริมาณมาก และออกนานเกิน 2 วัน หรือมีปวดท้องน้อย มีตกขาวที่ผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ