ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา 10 วันแล้ว แล้วออกมามีปริมาณน้อย ตรวจพบขึ้น 2 ขีด เป็นอะไร

  • ประจำเดือนไม่มา10วันแล้วค่ะ แล้วที่มามันมาน้อยมากค่ะ เอาที่ตรวจมาตรวจมันขึ้นสองขีดนะคะ แต่ก้อยังมีเลือดไหลออกอยู่ค่ะแต่มานิดเดียวแล้วมันจะเปนบางวันค่ะ จะเปนรัยมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Su,

                        หากประจำเดือนไม่มา 10 วันแล้ว และได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้วพบขึ้น 2 ขีด โดยอ่านผลหลังการทดสอบไม่เกิน 5 นาที ก็แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่มีเลือดออกจากช่องคลอดปริมาณน้อยๆ เป็นบางวัน ก็อาจเกิดจากการที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม หรือท้องนอกมดลูก (แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย) ดังนั้น หากยังคงมีเลือดไหลอยู่ แนะนำควรไปรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์จริงหรือไม่ และเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ เพื่อที่จะรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ