ถามแพทย์

 • มีเลือดออกหลังจากฉีดยาคุม

 • อยากถามค่ะ ฉีดยาคุมวันที่ 12 ตุลาคม พอวันที่ 26 ตุลาคม มีเลือดออกกระปิดกระปอยค่ะ แล้วเมื่อ 5-6 วัน มีเลือดออกเยอะ ปกติหรือเปล่าค่ะ
  หญิง' ชวนฝัน'  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ หญิง' ชวนฝัน'

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1% โดยการฉีดยาควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน

  ยาคุมแบบฉีดโดยเฉพาะทุก 3 เดือนนั้น มีผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยเช่นเรื่องของเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดกระปริดกระปรอย ทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนหรือไม่มาไปได้

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา อาจจะยังเป็นผลข้างเคียงของยาฉ๊ดได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำการสังเกตลักษณะและปริมาณของเลือด ถ้าเลือดออกเยอะติดต่อกันเกิน 7 วันแล้วนั้น อาจมีสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากผลข้างเคียงของยาได้เช่น การติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือมดลูก การมีเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม