ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 27-29 ก.ค. แล้ววันที่ 8-15 ส.ค. มีเลือดออกมาอีก ไม่ปวดท้อง

 • มีปัญหาเลือดออกกระปิกกระปอยค่ะ กลิ่นคล้ายประจำเดือนสีก็คล้ายแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าค่ะเป็นประจำเดือนประมานวันที่ 27-29 กค. แล้วมีเลือดออกวันที่8สค.ถึงตอนนี้วันที่15 สค.แล้วค่ะใส่แผ่นอนามัยเล็กๆจะเต็มแผ่นพอดีค่ะแต่ไม่มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้วินเวียนไม่มีอาการนี้เลยค่ะอาการคือปกติที่แปลกคือการมีเลือดออกมาค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ สุดใจ พรมปัติ,

                   หากมีเลือดออกในวันที่ 27-29 ก.ค. แล้ววันที่ 8 ส.ค. จนถึงวันนี้ ได้มีเลือดออกมาอีก ถือว่าไม่ใช่ลักษณะประจำเดือนที่ปกติ โดยเลือดดังกล่าวอาจเกิดจาก

                   1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น แต่มักจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย

                    2. จากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด รวมถึงยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                     3. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีตกขาวผิดปกติและอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย 

                     4. มีโรคของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ  มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                      หากไม่ได้เกิดจากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ อาจเกิดจากการการทำงานของรังไข่ที่ไม่สมบูรณ์ การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ไม่เป็นไปตามปกต

                      ดังนั้น หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ แต่เลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือยังคงมีเลือดออกมาบ่อยๆ แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ