ถามแพทย์

 • มีเลือดออกคล้ายประจำเดือนออกทางช่องคลอด

 • ดิฉันมีเลือดคล้ายประจำเดือนออกทางช่องคลอดทุดวันและทุกครั้งทึ่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่5/6/61จนปัจจุบันก้อยังเป็นเช่นนั้นปกติมีประจำเดือนประมาณวันที่10นี่ก้อมีมาเป็นเวลา15วันแล้วค่ะอยากทราบสาเหตุใกล้เคียงอาการมีอะไรบ้างที่เป็นโรคสุ่มเสี่ยง

  สวัสดีค่ะ คุณ นุ่มพึ่งมา นุ่มไม่รู้,

                การมีเลือดออกจาช่องคลอดทุกวัน มาตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.จนถึงวันนี้ ถือว่ามีเลือดออกผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดได้จาก

                1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ท้องนอกมดลูก เป็นต้น แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย

                2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) แต่มักมีประวัติการมีประจำเดือนที่ผิดปกติมาก่อน

                4. ผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนต่างๆ ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ หรือยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น

                5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                หากมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกทุกวัน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ หากปล่อยให้เสียเลือดเป็นเวลานาน อาจเกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ