ถามแพทย์

 • มีเลือดออกก่อนกินยาคุมหมดแผงประมาณ 5-6 เม็ดสุดท้าย (เป็นแบบ21เม็ด) เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

 •  งมงวย
  สมาชิก
  พึ่งเริ่มกินยาคุมได้แผงแรกในชีวิต แต่ประมาณ5-6เม็ดสุดท้ายเริ่มมีเลือดออกกะปริดกะปรอย ต้องใส่ผ้าอนามัยแผ่นเล็ก มีปวดท้องน้อยอาการเหมือนปวดประจำเดือนแต่ไม่มาก และมีก้อนเนื้อเป็นลิ่มเลือดเป็นถุงออกมากด้วย เหมือนคนแท้ง ถ้าว่าเป็นเพราะกินไม่ตรงเวลา ก็กินยาคุมตรงเวลาตลอดนะคะ อยากทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร
  งมงวย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ งมงวย

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1-2% โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้สำคัญคือต้องกินทุกวันจนหมดแผง

  กรณีเป็น 21 เม็ดเมื่อกินหมดก็ให้เว้น 7 วันให้ประจำเดือนมาแล้วค่อยกินแผงใหม่ กรณีเป็นแบบ 28 เม็ด ก็คล้ายกันคือก็เป็นยาฮอร์โมนแค่ 21 เม็ดแรก ส่วน 7 เม็ดสุดท้ายจะเป็นเม็ดแป้งที่กินเพื่อกันลืมเท่านั้น ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป

  การมีเลือดออกหลังการใช้ยานั้นเกิดขึ้นได้ อาจจะเป็นผลข้างเคียงของยา หรืออาจจะเป็นเลือดประจำเดือนที่จะมาช่วง 7 วันสุดท้ายของแผงจากที่เป็ฯเม็ดแป้งหรือช่วงที่เว้นยา 7 วัน 

  ถ้ายังไม่สบายใจเรื่องการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  ถ้าให้ผลลบ ก็ให้กินยาคุมแผงต่อไปได้เลยเมื่อถึงเวลาค่ะ