ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางและกินยาคุม

 •  Rpt.pk
  สมาชิก

  มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ใส่ถุงยางแต่ไม่เสร็จ(เกือบเสร็จ)แต่กินยาคุมฉุกเฉิน(วันที่25)(เมนหมด26)ผ่านมา1อาทิตย์มีเลือดคล้ายประจำเดือนออกมาจะท้องไหมครับ

  Rpt.pk  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B8