ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ไม่ใส่ถุงยางและไม่หลั่งใน กินยาคุมฉุกเฉินแล้ว จะท้องไหม

 •  Romeoarm
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟน ไม่ใส่ถุงยาง ไม่หลั่งใน และแฟนกินยาคุมฉุกเฉินทันที มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมครับ
  Romeoarm  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Romeoarm

  การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางและทำการหลั่งนอกแทนนั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำในการคุมกำเนิดค่ะ โอกาสตั้งครรภ์ยังมีได้อยู่ถึงประมาณ 20% จึงไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวอีกในอนาคต

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินตามไปนั้น หากได้กินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนด โอกาสตั้งครรภ์มีน้อย ยามีประสิทธิภาพได้ประมาณ 80-90% ค่ะ

  แนะนำสังเกตรอบเดือนช่วงปลายรอบเดือนอีกครั้ง หากมาช้ากว่า 35 วัน ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และหากในอนาคตจะมีเพศสัมพันธ์อีกควรป้องกันด้วยถุงยางอนามัย หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือนป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะ